Công ty cổ phần Mỹ thuật Liên Vũ
Câu chuyện tình yêu - đam mê và sáng tạo

Sản phẩm Composite

Tượng Châu Âu, Á, Phi, Ai Cập ...

Tượng cô gái Châu Âu

Tượng cô gái Châu Âu

Giá: 10.000.000đ

Tượng cô đổ nước

Tượng cô đổ nước

Giá: Liên hệ

Tượng cô gái Châu Âu

Tượng cô gái Châu Âu

Giá: 10.000.000đ

Cô ôm bình đổ nước

Cô ôm bình đổ nước

Giá: 8.500.000đ

Tượng cô đổ nước

Tượng cô đổ nước

Giá: Liên hệ

Tượng cô gái

Tượng cô gái

Giá: Liên hệ

Cô gái sò Composite

Cô gái sò Composite

Giá: 8.500.000đ

Cô gái sò vác bình

Cô gái sò vác bình

Giá: 8.500.000đ

Tượng cô gái sò

Tượng cô gái sò

Giá: 5.000.000đ

Cô gái sò bê chậu hoa

Cô gái sò bê chậu hoa

Giá: 8.500.000đ

Thần tri thức

Thần tri thức

Giá: 21.000.000đ

Tượng thần Zeus

Tượng thần Zeus

Giá: 24.000.000đ

Tượng thần đàn

Tượng thần đàn

Giá: 20.000.000đ

1 2
Top