Công ty cổ phần Mỹ thuật Liên Vũ
Câu chuyện tình yêu - đam mê và sáng tạo

Sản phẩm Composite

Tượng Châu Âu, Á, Phi, Ai Cập ...

Chú Lùn

Chú Lùn

Giá: Liên hệ

Thầy bói

Thầy bói

Giá: Liên hệ

Bé ôm hoa

Bé ôm hoa

Giá: 250.000

Tượng thiếu nữ

Tượng thiếu nữ

Giá: Liên hệ

Lòng mẹ

Lòng mẹ

Giá: Liên hệ

Tượng bé quét sân

Tượng bé quét sân

Giá: 4.000.000

Tượng luyện tập múa

Tượng luyện tập múa

Giá: Liên hệ

Tượng tuổi thơ

Tượng tuổi thơ

Giá: 800.000

Tượng đua ngựa

Tượng đua ngựa

Giá: Liên hệ

Cô ngồi ôm vò

Cô ngồi ôm vò

Giá: 1.000.000

Cô chống ô

Cô chống ô

Giá: Liên hệ

Cô gái rồng

Cô gái rồng

Giá: Liên hệ

Cô gái ngựa

Cô gái ngựa

Giá: Liên hệ

Cô cầm quạt

Cô cầm quạt

Giá: Liên hệ

Vầng trăng mẫu tử

Vầng trăng mẫu tử

Giá: 350.000

4 5 6
Top