Công ty cổ phần Mỹ thuật Liên Vũ
Câu chuyện tình yêu - đam mê và sáng tạo

Sản phẩm Composite

Tượng Chân Dung, Tượng Bán Thân

Tượng  lên nương

Tượng lên nương

Giá: 800.000đ

Tượng phật ngồi

Tượng phật ngồi

Giá: Liên hệ

Tượng Phật ngồi

Tượng Phật ngồi

Giá: 600.000

Tượng Phật bà

Tượng Phật bà

Giá: Liên hệ

Tượng voi nghệ thuật

Tượng voi nghệ thuật

Giá: Liên hệ

Tượng cô gái chàm

Tượng cô gái chàm

Giá: Liên hệ

Tượng tình yêu

Tượng tình yêu

Giá: Liên hệ

Tượng thiếu nữ

Tượng thiếu nữ

Giá: 350.000

Tượng nghệ thuật

Tượng nghệ thuật

Giá: 3.500.000

Tượng chân dung cô gái

Tượng chân dung cô gái

Giá: Liên hệ

Tượng chân dung

Tượng chân dung

Giá: Liên hệ

Tượng chân dung đẹp

Tượng chân dung đẹp

Giá: Liên hệ

Tượng bán thân

Tượng bán thân

Giá: Liên hệ

Điêu khắc mặt Phật

Điêu khắc mặt Phật

Giá: Liên hệ

Top