Công ty cổ phần Mỹ thuật Liên Vũ
Câu chuyện tình yêu - đam mê và sáng tạo

Sản phẩm Composite

Tượng Vật

Tượng chim Việt cổ

Tượng chim Việt cổ

Giá: 4.000.000đ

Tượng cá chép cổ

Tượng cá chép cổ

Giá: 4.000.000đ

Vịt cách điệu composite

Vịt cách điệu composite

Giá: 4.000.000đ

Chim công cách điệu

Chim công cách điệu

Giá: 4.000.000đ

Tượng thiên nga

Tượng thiên nga

Giá: 10.000.000đ

Chim cổ bằng composite

Chim cổ bằng composite

Giá: 4.000.000đ

Chim công cổ

Chim công cổ

Giá: 4.000.000đ

Chim non cách điệu

Chim non cách điệu

Giá: 4.000.000đ

Chim da ràng cách điệu

Chim da ràng cách điệu

Giá: 4.000.000đ

Rùa to bằng composite

Rùa to bằng composite

Giá: 300.000

Ốc Sên nhỏ composite

Ốc Sên nhỏ composite

Giá: Đặt hàng

Ốc sên to composite

Ốc sên to composite

Giá: Đặt hàng

Ếch đôi composite

Ếch đôi composite

Giá: Đặt hàng

Ếch đơn bằng composite

Ếch đơn bằng composite

Giá: Đặt hàng

Ếch nhạc bằng composite

Ếch nhạc bằng composite

Giá: Đặt hàng

1 2
Top