Công ty cổ phần Mỹ thuật Liên Vũ
Câu chuyện tình yêu - đam mê và sáng tạo

Sản phẩm Composite

Tượng Vật

Giá đèn hắt

Giá đèn hắt

Giá: Đặt hàng

Tượng chim Việt cổ

Tượng chim Việt cổ

Giá: 3.500.000

Tượng cá chép cổ

Tượng cá chép cổ

Giá: 3.000.000

Chim công cách điệu

Chim công cách điệu

Giá: 3.000.000

Tượng thiên nga

Tượng thiên nga

Giá: 10.000.000

Chim cổ bằng composite

Chim cổ bằng composite

Giá: 3.000.000

Chim công cổ

Chim công cổ

Giá: 3.000.000

Chim non cách điệu

Chim non cách điệu

Giá: 3.000.000

Chim da ràng cách điệu

Chim da ràng cách điệu

Giá: 3.000.000

Rùa to bằng composite

Rùa to bằng composite

Giá: 300.000

Ốc Sên nhỏ composite

Ốc Sên nhỏ composite

Giá: Đặt hàng

Ốc sên to composite

Ốc sên to composite

Giá: Đặt hàng

Ếch đôi composite

Ếch đôi composite

Giá: Đặt hàng

Ếch đơn bằng composite

Ếch đơn bằng composite

Giá: Đặt hàng

Ếch nhạc bằng composite

Ếch nhạc bằng composite

Giá: Đặt hàng

1 2
Top