Công ty cổ phần Mỹ thuật Liên Vũ
Câu chuyện tình yêu - đam mê và sáng tạo

Sản phẩm Composite

Tượng Vật

Ngỗng đôi

Ngỗng đôi

Giá: Liên hệ

Ngỗng nhỡ

Ngỗng nhỡ

Giá: 1.500.000đ

Tượng thiên nga

Tượng thiên nga

Giá: 6.000.000đ

Tượng thiên nga

Tượng thiên nga

Giá: 13.000.000đ

Chim da ràng cách điệu

Chim da ràng cách điệu

Giá: 6.000.000đ

Chim công cổ

Chim công cổ

Giá: 6.000.000đ

Chim công cách điệu

Chim công cách điệu

Giá: 5.500.000đ

Chim cổ

Chim cổ

Giá: 5.500.000đ

Cá chép cổ

Cá chép cổ

Giá: 6.000.000đ

Cá chuối cách điệu

Cá chuối cách điệu

Giá: 5.500.000đ

Vịt cách điệu

Vịt cách điệu

Giá: 5.500.000đ

Chim non cách điệu

Chim non cách điệu

Giá: 5.500.000đ

Chim Đại bàng

Chim Đại bàng

Giá: Liên hệ

Chim Đại bàng

Chim Đại bàng

Giá: Liên hệ

Đại bàng nhỏ

Đại bàng nhỏ

Giá: Liên hệ

Vẹt

Vẹt

Giá: Liên hệ

Cá heo to

Cá heo to

Giá: 36.000.000đ

Cá mập

Cá mập

Giá: 10.000.000đ

Cá heo bốn con

Cá heo bốn con

Giá: 600.000đ

Cá heo làm xiếc

Cá heo làm xiếc

Giá: 42.000.000đ

1 2
Top