Công ty cổ phần Mỹ thuật Liên Vũ
Câu chuyện tình yêu - đam mê và sáng tạo

Thông tin cần biết

Chính sách vận chuyển, giao nhận

Chính sách vận chuyển giao nhận hàng hóa cũng như các sản phẩm điêu khắc phù điêu của công ty Liên Vũ.

Chính sách vận chuyển, giao nhận

Công ty cổ phần mỹ thuật Liên Vũ có các hình thức vận chuyển và giao nhận như sau:

- Các sản phẩm của chúng tôi sẽ vận chuyển miễn phí theo quy định của công ty và nhu cầu của khách hàng.

- Giao hàng tận chân công trình

- Giao hàng tại cửa hàng

- Giao hàng qua bưu điện

- Giao hàng chuyển phát nhanh, chuyển phát đảm bảo

Đặc biệt, bảo hành các sản phẩm trên đường đi, nếu có xảy ra hiện tượng biến dạng sản phẩm do vận chuyển chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại cho khách hàng.

 
 

 

Top